N.P.SH. Conin

Ndërmarrja private për konsalting, ndërtim, inxhiniering dhe projektim “Conip” sh.p.k. u themelua në vitin 1989, me bashkëpronar zt. Mehdi Dibra dhe zhvilloi aktivitet në projektim, mbikqyrje dhe menaxhim të objekteve të ndryshme.

Në vitin 1993 në Tiranë u themelua Shoqëria Tregtare “Conip” p.e k. dhe zvilloi aktivitet në Shqipëri në lëminë e ndërtimit e konkretisht në konsalting, ndërtim, inxhiniering dhe projektim.

Në vitin 2001, u bë ndarja e ortakëve dhe u krijuan dy kompani të reja, njëra nga të cilat Ndërmarrja Prodhuese Shërbyese N.P.SH. “CONIN” e regjistruar në vitin 2001 me numër biznesi 8047533, me bashkëpronarë zt. Mehdi Dibra dhe zt. Setki Dibra.

Aktivitetin në fushën e projektimit, ndërtimit, menaxhimit dhe prodhimit të betonit e kemi zhvillur pa ndërprerje, në tërë trevën e Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Shqipërisë duke qenë pjesëmarrës në ndërtimin e objekte të destinimeve të ndryshme siç janë ura, godina banimi, shkolla, spitale, ujesjelles dhe kanalizime, rrugë, objekte ekonomike, stacione te derivateve të naftës etj.

Me qëllim të zgjërimit të gamës së aktivitetit dhe rritjes së mëtutjeshme të efikasitetit në ndërtim, në vitin 1995 jemi paisur me impiantin për prodhimin e betonit të tipit “Super mobile 500” e paisur me depo zhavori, çimento 2x30t dhe paisje për prodhimin e elementeve të betonit – blloqe të tipit NBB 9 dhe 20, elementeve prej betoni për shtrimin e rrugëve dhe trotuareve të tipit “Behaton” me trashësi 8cm’ dhe paisje për paketimin e cimentos në thasë të letrës 50kg, me kapacitet 3 t/h. Këtu kemi prodhuar edhe traje të parafabrikuara të betonit për ura.

Më shumë…

Kompleksi Banesor

Kompleksi Banesor CONINPR1

 Prishtinë Kodrën e Diellitte banesat e kuqe afër ambullantësNPSH CONIN ka ndërtuar banesa  kompleksin banesor CONIN PR 1 prej katër lamellave me nga
24 banesa secilaKompleksi banesor ka leje ndërtimi nr. 05-351-1749.

E veçanta është se banesat kanë garazha nëntokësore, për të cilat do të kujdeset administratori si dhe për shkallët e përbashkëta, ashensorin, sistemin engrohjes , rezervoarët e ujit, çerdhen e fëmijëve , oborrin e perbashkët  siperfaqe prej 23 ari dhe gjeneratorin elektrikë.

Banesat janë 2 dhomëshe (68,40m2 deri 72,30m2) dhe 3 dhomëshe (83,06m2 deri 91.74m2).

më shumë

Shiko 360 °

KOMPLEKSI BANESOR

  • info@conin.biz
  • http://conin.biz
  • +383 44 502 365
  • +383 38 512 269
    +381 390 324 009