Nr. Projekti m2 Vtii
1 Kompleksi Banesor CONIN-PR1 11,677 2008-2012
2 IBCM Mitrovice 2,175 2012-2013
3 KK Drenas 2,384 2014-2015
4 Teatri Shtime 1,690 2014-2015
5 Shitja e betonit dhe produkteve tjera
6 Biblioteka Lipjan 1,634 2014-2015
7 Shkolla Damanek 2,140 2014-2015
8 Salla e sportit Junik 725 2014-2015
18 Burgu në Dubravë – Blloku i arrestit 2 – Lloti 2 2,128 2005-2006
19 Burgu në Dubravë – Punëtoritë  W 1,2 & 3-Lloti 1 4,490 2005-2006
20 Ndërtimi i Qendrës për Edukim dhe Trajnim Profesional (VTC), Prishtinë, Kosovë 1,504 2006-2007
21 Strukurua e çeliktë e kulmit të objekit të Servisit Benz Mercedes 4,500 1996-1997
22 Banesa në Tiranë 2,500 1998-2000
23 Fabrika e mermerit