N.P.SH. Conin

N.P.SH. Conin është ndërmarrje private ndërtimore, prodhuese dhe shërbyese nga Kosova e themeluar në vitin 2000 si rezultat i përvojës së gjatë dhe të suksesshme profesionale të themeluesve të saj. Kompania e themeluar si ndërmarrje private zhvillon aktivitetin e projektimit, ndërtimit lartë dhe të ulët, zbatimin e punëve instaluese të klimatizimit, ventilimit, ngrohjes dhe elektrikës si dhe prodhimin e betonit që nga viti 1989, në fillim si “Conip” sh.p.k. e pastaj si N.P.SH. “CONIN” me seli në Gjakovë.

Kompleksi Banesor

HISTORIKU I KOMPANISE N.P.SH.CONIN

Kompania e themeluar si ndermarrje private zhvillon aktivitetin e projektimit, ndertimit larte dhe te ulet, zbatimin e puneve instaluese te klimatizimit, ventilimit, ngrohjes dhe elektrikes si dhe prodhimin e betonit qe nga viti 1989, ne fillim si “Conip” sh.p.k. e pastaj si N.P.SH. “CONIN” me seli ne Gjakove.

Aktivitetin e saj e zhvilloi pa nderprere, ne tere treven e Kosoves duke qene pjesmarrese e zbatimit ne objekte te destinacioneve te ndryshme si: godina banimi, administrative-ekonomike, shkolla, spitale, ujesjellese dhe kanalizime, ura, stacione te derivateve te naftes etj .

Ne pamundesi te zhvillimit te aktivitetit ne Kosove, ne periudhen 1996-1999 zhvilloi aktivitet ne Shqiperi ku u morr me projektimin, menaxhimin dhe ekzekutimin e punimeve ne ndertimin e disa objekteve.

Ne periudhe e pas luftes kompanija ka marre pjese ne rindertimin e vendit, kryesishte me investime te Agjensionit Europian per zhvillim dhe rindertim dhe KE zyra ne Prishtine.

Ne periudhe e konsoliduar te shtetit te Kosoves, ka projektu dhe ndertu: Kompleksi Banesor CONIN-PR1 ne Prishtine me siperfaqe prej 11677 m2, Ndertesa e kuvendit ne Drenas, Shtepia e Re e Kultures ne Shtime, Biblioteka dhe Arkiva ne Ndertesa e re e Shkolles ne Damanek, Salla e Fizkultures,aneks i shkolles “Edmond Hoxha” ne Junik etj.

më shumë

Galeria jonë

shiko të gjitha

Shiko 360 °

KOMPLEKSI BANESOR

  • info@conin.biz
  • http://conin.biz
  • +383 44 502 365
  • +383 38 512 269
    +381 390 324 009