Na kontaktoni

Adresa:

ë

Rr. TMK p.n. 50 000 Gjakovë – Kosovë
Rr. Ndue Perlleshi p.n. MATI 1 10 000 Prishtinë – Kosovë

Telefoni/Faxi:

+ 381 390 324 009
+ 381 38 246 269
+ 381 38 511 151

Telefon Mobil:

+ 377 44 502 365

Emaili:

info@conin.biz