Contact US


Address:

Rr. TMK p.n. 50 000 Gjakovë – Kosovë
Rr. Ndue Perlleshi p.n. MATI 1 10 000 Prishtinë – Kosovë

Tel/Fax:

+ 381 (0)390 324 009
+ 381 (0)38 512 269


Mob:

+ 377 (0)44 502 365

E-maili:

info@conin.biz