RESIDENTIAL COMPLEX

Në Prishtinë, në Kodrën e Diellit, te banesat e kuqe afër ambullantës, jemi duke ndërtuar banesa në kompleksin banesor prej katër lamellave me nga...